دارو جهت بخور دادن ( درمان سينوزيت ، آنژين ها ، سرماخوردگي و زکام )

نسخه شماره ۱- داروي ضد سرماخوردگي

گل غان سه قسمت

گل زير فون چهار قسمت

پوست بيد دو قسمت

گل گاوزبان شش قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۲- داروي ضد سرماخوردگي

ل غان هفت قسمت

گل زبر فون پنج قسمت

ريشه شيرين بيان دو قسمت

ميوه گل سرخ وحشي (نسترن ) شش قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۳- داروي ضد سرماخوردگي

گل غان شش قسمت

گل زير فون پنج قسمت

پوست بيد چهار قسمت

ريشه شيرين بيان دو قسمت

ميوه رازيانه سه قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۴- داروي ضد سرماخوردگي (گريپ)

گل بابونه ۲۰ گرم

آويشن شيرازي ۱۰ گرم

برگ مريم گلي ۱۰ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره ۵- داروي ضد سرماخوردگي (گريپ)

به دانه ۳ گرم

عناب ۵ دانه

سپستان ۹ دانه

طرز تهيه و مقدار مصرف :

عناب و سپستان که کمي خرد شده باشد را پنج دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف کرده و به موسيلاژ استخراج شده زا به دانه ( به دانه را قبلا در ۱۲۰ ميلي ليتر خيسانده و آنرا صاف کنيد ) اضافه نماييد در خاتمه به داروي حاصل کمي شکر اضافه نموده و روزي دو بار ميل کنيد

نسخه شماره ۶- دارو جهت بخور دادن – درمان سينوزيت ، آنژين ها ، سرماخوردگي و زکام

برگ اوکاليپتوس يک قسمت

اسطوخودوس يک قسمت

مرزنجوش يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق از داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليتر آبجوش ريخته روي شعله ملايم مدت ۵ دققيه بخور دهيد .